Metal%20Tubes_edited.jpg

ISRS 2020 KAPSAM 

İSG / Çevre

İSG ve Çevre

İSG / ÇEVRE


“Sıfır İş ve Proses Kazası” hedefi doğrultusunda tesislerde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar, 5S, Kaizen, Haberli/Habersiz Güvenlik Turları, Yöneticilerin Desteği, Tatbikatlar, Risk Değerlendirmeleri, Atıkların Azaltılması ve Yönetimi, Emisyon Düşüren Uygulamalar, Emisyon Ölçüm Teknolojileri…vb. konularının ele alınması hedeflenmektedir.

ÇSG – Çalışan Sağlığı ve Güvenliği


Bilindiği üzere haddehaneler çalışan sağlığı ve güvenliği (ÇSG) açısından çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır.  İşletmelerde kaza ve meslek hastalıklarını önleme yolunda öncelikli olarak mühendislik tedbirlerinin alınması ve eş zamanlı olarak çalışan davranışına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu noktada tüm işletmeler çalışan sağlığı ve güvenliğini “kurum kültürlerinin temel bir bileşeni” haline getirerek, güvenlik kültürü yaratma konusunda her geçen gün daha fazla odaklanarak, çözümlere daha fazla zaman ve kaynak ayırma yolunda ilerliyorlar. ISO45001’in örgütsel bağlamda liderlik ve çalışan katılımını merkeze alarak, sistemin işletilmesi konusundaki yaklaşımı da bu bağlamda destekleyici niteliktedir. Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi bu konularla ilgili çalışmalarınızı paylaşmak için önemli platformlardan biri olma misyonunu da üstlenmektedir. Deneyimlenmiş farklı türdeki çalışmalarınızı sektör katılımcıları ile paylaşmak, yolculuğunuzdaki zorlukları aktarabilmek, olumlu olana odaklanabilmek ve geliştirilmesi gerekenleri birlikte tartışabilmek için Çalışan Sağlığı ve Güvenliği hususunda çalışma içeriklerinin yer alması hedeflenmektedir.
 

İSG.jpg