1/2
Metal%20Tubes_edited.jpg

ISRS 2021 KAPSAM – Konu Başlıklarının Detaylı Açıklaması

 
Hadde Teknolojileri.png

HADDE TEKNOLOJİLERİ

1. Sıcak Haddeleme (Uzun – İnşaat Demir, Filmaşin, Profil) 

Uzun mamullerin sıcak haddelenmesi alanındaki gelişmeler mekanik özellikleri daha güçlü, yüzey kalitesi daha yüksek ürünlerin üretilmesine, enerji verimliliğinden maksimum faydalanan, bakım kayıplarını (süre ve yedek parça) minimize eden ekipmanların kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yeniliklerin tüm çalışan kademelerine ilk ağızdan duyurulması, ülkemizin global platformda yerini sağlamlaştırması, pazar payını arttırması ve ilerlemesi adına önemli bir fırsattır. 

Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi ilgili çalışmalarınızı sunmak için uygun bir platform sunmaktadır. Bu sempozyumda, efektif hadde yerleşimleri (layout), ezber bozan kalibre (pass design) akışları, yeni nesil hadde tezgahları, teleskobik şaftlar, redüktörler, yolluklar, kontrollü/hızlı soğutma sistemleri, serici kafalar, yenilikçi paketleme çözümleri, fark yaratan kestirimci bakım uygulamaları gibi birçok konu ele alınacaktır.

rolling mill.jpg

1. Sıcak Haddeleme (Yassı)

Yassı mamullerin sıcak haddelenmesi proseslerindeki gelişmeler mekanik özellikleri ve yüzey kalitesi daha yüksek ürünlerin üretilmesine, piyasa beklentileri doğrultusunda daha ince ve geniş üretim yelpazesine ulaşılmasına, API/S700MC/DP600 gibi özel kalitelerin sürdürülebilir şekilde üretilmesine, enerji verimliliğinden maksimum faydalanan, üretim kayıplarını (süre ve yedek parça) minimize eden ekipmanların kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi sırasında bahsi geçen konulardaki sunumların paylaşılması ve ürün/hizmet tanıtımı için tüm çalışan kademelerine ulaşabilecek uygun bir ortam sunmak hedeflenmektedir.

dc_backup_1120x747.jpg

2. Soğuk Haddeleme (Yassı)
 

Girdisi sıcak haddelenmiş rulo olan soğuk haddeleme alanında; haddeleme teknolojileri, efektif asitleme hatları, C yüzey olarak adlandırılan sıfır hatalı yüzey beklentisi için kullanılan teknolojiler ve ölçüm sistemleri, kalınlık/genişlik ve profil düzgünlüğünü standartlar içerisinde sağlama gibi konuların Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi sırasında ele alınması hedeflenmektedir.

 

maxresdefault.jpg

3. İndüksiyon Çözümleri

Son yıllarda gittikçe popülerleşen ve efektif çalışan örnekleri her geçen gün artan indüksiyon ısıtma uygulamalarının tavlama kombinasyonlarından, haddeleme sırasında uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanımı söz konusudur. 


Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi’nde, 
a.   Kontinü döküm makinesinden çıkan yarı mamullerin direkt haddelenmesi sırasında kullanılan homojenizasyon fırınları
b.   Enerji ve ham madde verimliliğini önceleyen tav fırını ile entegre çalışan indüksiyon fırını uygulamaları ve bunun tufal oluşumu ve malzeme kesitindeki sıcaklık dağılımına etkisi, bu etkilerin malzeme içyapı ve yüzey kalitesine olan yansımaları
c.    Tezgah arası indüksiyonla ısıtma uygulamaları, bunun hadde merdane ve enerji sarfiyatına yansıyan etkileri ve kalite hususunda katkıları
gibi geniş bir yelpazede hem ekipman hem uygulama temelli çalışmalara yer verilecektir. 
​​
 

​4. Termomekanik Haddeleme

 

Termomekanik haddeleme konusunda endüstriyel uygulamalara ve ihtiyaçlara yönelik endüstriyel bakış açısına ya da laboratuvar ölçeğinde veya yerinde ölçümlerle onaylanan teorik modelleme ve sayısal simülasyonlara değinen:
a.    Malzemenin tanecik yapısına etkisi
b.    Malzeme mukavemetine/tokluğuna direk etkisi ve alaşım elementlerinin azaltılarak ekonomik fayda elde edilmesi hususu
c.    Dünya standartlarındaki yeri, uygulama alanları
gibi konularda yer alan tartışma ve çalışmalara yer verilecektir.


 

​5. Vasıflı Çelik Üretimi 

Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi, ülkemizde uygulaması olan veya olmayan vasıflı çelik üretimi konusunu odağına almayı hedeflemektedir. Bu çerçevede ele alınabilecek konular;
d.    Paslanmaz çelik haddeleme ile ilgili bilinmesi gereken püf noktalar, konvansiyonel haddelemeden ayırt edici yaklaşımlar
e.    Yüksek karbonlu çeliklerin haddelenmesi ve/veya soğutulması konusunda uygulama örnekleri
f.    S700MC, API ve DP600 gibi özel kalitelerin standartlara uygun ve sürdürülebilir üretimi, üretim teknikleri ve sonuca ulaşılmış pratikler
g.   Kaliteli çelikte içyapı kusurlarının kalibre ve/ veya hadde düzeni (kapma açısı, ezme oranı, haddeler arası mesafe…vb.) ile ilişkisi
h.   Yüzey kalite problemlerinin giderilmesine yönelik yeni ve geliştirici yaklaşımlar
i.    Yenilikçi soğutma platformu yaklaşımları ile ürün soğumasının kontrol edilerek mamul kalitesinin artırılması
j.    Paketleme öncesi online kontrol sistemleri (ultrasonik içyapı kontrolü…vb.)
k.   Üretim sonrası yenilikçi ısıl işlem uygulamaları
l.    Mamul ambalajlamada geliştirilen yeni sistemler (vasıflı çelikler için) ve ekonomik katkıları
m. Araştırma ve Geliştirme çalışmaları

 

Vasıflı Çelik Üretimi.jpg
 
eco-2.png

TAV FIRINLARI – Refrakterler, Brülörler, Yakma Sistemleri…

Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinin amaçlarından biri de gelişmiş tavlama tekniklerini, tavlama sırasında, tavlama öncesi ve sonrasında kullanılan inovatif sistem ve uygulamaları örneklemek ve bu bağlamda efektif çalışma modellerini mercek altına alarak ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve tartışmak için zemin sağlamaktır. Bu tekniklerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasının, modelleme ve simülasyonlarla birlikte sunulmasının akademi ve endüstri arasındaki bilgi boşluğunu kapatacağına ve teknolojinin ve endüstriyel inovasyonun geliştirilmesine fayda sağlayacağı inancıyla yeni nesil refrakterler, refrakter örüm uygulamaları, verim arttırıcı yakma sistemleri (doğru hava/yakıt oranı ile enerji maliyetinin düşürülmesi, baca emisyonlarının azaltılmasını) ve ekipmanlarından (reküperatör ve brülör dizaynları) başlayarak ve bunlarla sınırlı kalmadan tav fırınları ve çevre ekipmanları ile ilgili konulara odaklanılacaktır.

 
unnamed.jpg
boru ikon.png

BORU İMALATI 

Ülkemizde 20’ye yakın fabrikada imalatı  yapılan çelik boru üretiminin en önemli hammaddesi olan çelik levha ve rulo sac kalitesinin boru imalatına etkileri, haddeleme tekniğinin çelik kaliteleri üzerindeki etkisi ve bu etkilerin boru imalatına yansımaları bu sempozyumda yer almasını istediğimiz konuların başında gelmektedir. Yeni bakım teknolojileri, inovatif yaklaşımlar, yapay zekanın bakımdaki rolü ve tüm bu sistemleri destekleyen 5S kuramı ve uygulamaları gibi dikkat çekici konulardaki çalışmalar Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer alacaktır. Ayrıca boru kaplama (polietilen, epoksi, beton…vb.)  konusunda fabrika ve saha uygulamalarının inovatif yaklaşımlar kapsamında ele alınacaktır.

 
Boru İmalatı.jpg
Rulmanlar

RULMANLAR 

Ağır yük, şok yük, su ortamı, sıcaklık gibi çeşitli ve zorlayıcı ortam koşullarında çalışan merdane rulmanları (özellikle 4 sıralı silindirik ve konik makaralı) ve diğer rulman çeşitleri olmak üzere sektörde daha önce denenmemiş yeni rulman tasarımları, rulman malzeme ve ısıl işlemleri, rulman keçeleri ve keçe tasarımı ile ilgili yapılan yenilikçi çalışmaları ve bunların saha performansları gibi üretim sürekliliği ve maliyet açısından olumlu rol oynayacak inovatif yaklaşımlara vurgu yapan konulara odaklanılacaktır.

 
Rulmanlar.jpg
Merdane ve Ringler

MERDANE ve RINGLER

Uzun ve Yassı mamul haddehanelerinde kullanılan sfero döküm, çelik döküm, HSS, Semi-HSS, Adamite, Grafitik Çelik, %5 ve üzeri dövme ve dökme destek merdaneleri, tungsten karbür, titanyum karbür merdane/ring ve yolluk makaraları ve bunların farklı kaliteleri üzerinde yapılmış saha çalışmaları; yeni geliştirilen merdane kaliteleri ve bunların saha performansları; maliyet düşürücü çalışmalar ve uygulamaları; merdane hasarları ve çözümleri; taşlama iyileştirme çalışmaları Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde ele alınacaktır. 

Merdane ve Ringler.jpg
 

MERDANE ve RINGLER – Kompozit Sistemler


Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi’nde, yenilikçi kompozit merdane (ringli sistemler) tasarımları ve inovatif saha uygulama örnekleri, Kompozit sistemler başlığı altında ele alınacaktır

Ölçüm Sistemleri

YÜZEY GÖRÜNTÜLEME ve ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Pazar şartlarının daha da zorlaştığı ve müşteri beklentilerinin çok arttığı günümüzde, müşterilere sorunsuz ve hatasız ürün sevk edebilmek için tüm üretim süreci boyunca malzeme genişliği, malzeme kalınlığı, crown/wedge, alt ve üst yüzey kusur ölçümleri son derece önem kazanmıştır. Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi sırasında bu sistemlerdeki yeni teknolojik gelişmeler, uygulamalar, ölçüm sonuçlarının doğruluğu ve performansına yönelik çalışmalarla katılımcıların bu önemli konuya odaklanmaları hedeflenmektedir.  

 
Yağ ve Yağlama Teknolojileri

YAĞ ve YAĞLAMA TEKNOLOJİLERİ 

Sektörde  kullanılan rulman, dişli, hidrolik yağları gibi her tür madeni yağlar üzerinde yapılmış çalışmalar ve bunların işletmedeki testleri, yeni yağ teknolojileri, yağlama ekipmanları tasarımı ve uygulaması, yağ kalitesi, kirliliği, ölçümü ve kontrolü ile ilgili yapılmış çalışmalar, yenilikçi yağlama sistemleri ve yağlama sistemleri ekipmanları üzerinde yapılmış inovatif çözümler kapsamında çalışmalara yer verilecektir. Enerji tasarrufuna yönelik yeni nesil dişli yağ özellikleri ve saha performanslarına yönelik çalışmaların olduğu bildirilerin Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer alması amaçlanmaktadır.

 
EBL7-Thumbnail-scaled.jpg
Otomasyon Endüstri 4.0

ELEKTRİK - OTOMASYON – ENDÜSTRİ 4.0 / YAZILIM

 

Endüstri 4.0 üzerine konuştuğumuz bugünlerde, bunun gerçekleşebilmesi için her türlü elektrik-otomasyon çözümleri, yazılımların ve uygulamaların hayatımızı nasıl değiştirdiği ve daha nasıl değiştirebileceği konusunda çarpıcı ve özellikle haddelere yönelik uygulama örneklerine ve bunlarla sınırlı olmayan ilgili bildirilerinize Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi içinde yer verilmesi hedeflenmektedir.

ELEKTRİK-OTOMASYON 


Elektrik motorları ve sürücü sistemler konularındaki gelişmeler, yeni tasarımlar, ilginç performans örneklerinin Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde  yer alması amaçlanmaktadır
 

 
ENDÜSRTRİ 4.0.jpg
makina.png

MAKİNE İMALATÇILARI – Vinç

Yeni nesil vinçler, inovatif kaldırma sistemleri, kaldırma teknolojisinde enerji geri kazanımı konusunda ilgi çekici olabilecek uygulama örnekleri, insansız kaldırma sistemleri, yeni stok adresleme ve yönetim yazılımları ile kaldırma/taşıma sistemlerinin entegrasyonu gibi konu başlıklarının Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer alması hedeflenmektedir.

MAKİNE İMALATÇILARI – Atölye Ekipmanları (Tesviye ürünleri, kesici takımlar…)


Merdane atölyelerinde kullanılan NC, CNC ve üniversal tezgah teknolojileri, merdane/ring/makara taşlama taşları ve bunların farklı kaliteleri üzerine yapılmış test sonuçları ve performansları, merdane/ring/makara tesviyesinde kullanılan kesici uçların farklı kaliteleri ve bu kalitelerin farklı şartlar altında performanslarının yorumlanması ve maliyet düşürücü çalışmalara yönelik çerçeveye, Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer verilecektir.


MAKİNE İMALATÇILARI – Atölye Ekipmanları (İşletme/Bakım destek ürünleri…)


İş ve destek merdane yataklama sistemleri, tezgah/rulman yıkama ekipmanları, rulman sökme/takma aparatları, endüstriyel robotik kol ölçüm sistemleri gibi işletme ve bakım birimlerine destek her türlü atölye ekipmanı ile ilgili yenilikçi yaklaşım içerikleri Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer alacaktır. 
 

 
a_6176.jpg
Makine İmakatçıları.png
Mantenimiento-de-sistemas-contra-incendi
Laboratuvar Çözümleri

LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ


Sektörde kullanılmakta olan laboratuvar cihazlarının çeşitlilik ve hassasiyetlerine göre üretime ve AR-GE’ye yönelik performanslarının yorumlandığı, bu cihazların yüksek hassasiyet ve yapılan doğrulamaların sürekliliği ile firmanın ürün güvenirliğinin üst noktalara taşınması konusunda yenilikçi yaklaşımlara yönelik çalışmaların yer alması hedeflenmektedir.

 
Laboratuvar Çözümleri.jpg
İSG ve Çevre

İSG / ÇEVRE


“Sıfır İş ve Proses Kazası” hedefi doğrultusunda tesislerde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar, 5S, Kaizen, Haberli/Habersiz Güvenlik Turları, Yöneticilerin Desteği, Tatbikatlar, Risk Değerlendirmeleri, Atıkların Azaltılması ve Yönetimi, Emisyon Düşüren Uygulamalar, Emisyon Ölçüm Teknolojileri…vb. konularının ele alınması hedeflenmektedir.

ÇSG – Çalışan Sağlığı ve Güvenliği


Bilindiği üzere haddehaneler çalışan sağlığı ve güvenliği (ÇSG) açısından çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır.  İşletmelerde kaza ve meslek hastalıklarını önleme yolunda öncelikli olarak mühendislik tedbirlerinin alınması ve eş zamanlı olarak çalışan davranışına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu noktada tüm işletmeler çalışan sağlığı ve güvenliğini “kurum kültürlerinin temel bir bileşeni” haline getirerek, güvenlik kültürü yaratma konusunda her geçen gün daha fazla odaklanarak, çözümlere daha fazla zaman ve kaynak ayırma yolunda ilerliyorlar. ISO45001’in örgütsel bağlamda liderlik ve çalışan katılımını merkeze alarak, sistemin işletilmesi konusundaki yaklaşımı da bu bağlamda destekleyici niteliktedir. Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi bu konularla ilgili çalışmalarınızı paylaşmak için önemli platformlardan biri olma misyonunu da üstlenmektedir. Deneyimlenmiş farklı türdeki çalışmalarınızı sektör katılımcıları ile paylaşmak, yolculuğunuzdaki zorlukları aktarabilmek, olumlu olana odaklanabilmek ve geliştirilmesi gerekenleri birlikte tartışabilmek için Çalışan Sağlığı ve Güvenliği hususunda çalışma içeriklerinin yer alması hedeflenmektedir.
 

 
İSG.jpg
eco-4.png

DİĞER

SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ


Sektörde kullanılan su soğutma sistemleri ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler, enerji verimliliğine yönelik çözümler, su kaybının minimize edilmesi konusunda inovatif yaklaşımlar, soğutma sisteminin dizaynı aşamasında dikkat edilmesi gereken parametreler, kapasite kriterleri gibi konuların Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde ele alınması amaçlanmaktadır.

SU ŞARTLANDIRMA – ARITMA

Su şartlandırma konusunda dünyadan çarpıcı uygulama örnekleri; yeni tip mekanik ve kum filtreler – filtreleme sistemlerindeki inovatif yaklaşımlar; laboratuvar ölçeğinde veya yerinde ölçümlere dayanan modelleme ve simülasyonlarla su şartlandırmada dikkat edilmesi gereken hususlar, kullanılan kimyasallar, dozajlamanın önemi gibi konulara vurgu yapan çalışmalar, Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinde yer alması hedeflenmektedir.  

file.jpg