top of page
Metal%20Tubes_edited.jpg

ISRS'2021 Program

Program

23 September Thursday // 23 Eylül Perşembe

Hall / Salon - ISSOS

09:00

Registration // Kayıt

09:55 - 10:30

Opening Ceremony // Açılış Konuşmaları
İrfan TÜRKKOLU
UCTEA MME Executive Board , Chair TMMOB MMMO Yönetim Kurulu Başkanı


Ata ÖZDEMİRLER
METEM Executive Board , Chair METEM Yürütme Kurulu Başkanı


Kadir KARA
ISRS2020 Organization Board, Chair ISRS2020Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

10:30 - 11:30

Plaque Ceremony // Plaket Töreni

23 September / Eylül 2021

Plenary Panel

Açılış Panelİ

Hall/Salon

ISSOS

11:30 - 12:50

Panel Chairman / Panel Başkanı
Ata ÖZDEMİRLER

Kaptan Demir Çelik

Panelists / Panelistler

Osman GÖZÜKARA

Yazıcı Demir Çelik

Ekran%20Resmi%202020-08-26%2011.57_edite
Ekran%20Resmi%202020-08-26%2011.57_edite

M. Fatih KESEROĞLU

Ekinciler Demir Çelik

Ekran%20Resmi%202020-08-26%2011.57_edite

Suhat KORKMAZ

Tosyalı Demir Çelik

Ekran Resmi 2020-08-27 12.18.57.png

Exhibition Opening

Stand Açılışı

12:50 - 13:00

13:00 - 14:00

Exhibition Opening // Stand Açılışı

Lunch Break // Öğle Yemeği

EHS- Paper of Safe and Sound Together Movement

ÇSG- Bİrlİkte Sağ Salİm Hareketİ Bİldİrİsİ

İSG ve Çevre

Hall/Salon

ISSOS

14:00 - 14:20

Zero Accident Target or Normal?
Paradigm Exchange with Metallurgy Industry; "Safe and Sound Together Movement in Turkey"

"Sıfır Kaza Hedef mi? Normal mi?
Türkiye'de Metalurji Sektöründe “Birlikte Sağ Salim Hareketi” İle Paradigma Değişimi"

İdil Işık1, Elif Sungur2, Müzeyyen Gencer3,
Murat Can Ocaktan3

1İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2Maltepe Üniversitesi, 3METEM Türkiye

Industry 4.0/Digitalization & Sustainability

Endüstri 4.0 / Dijitalizasyon & Sürdürülebilirlik

Session Chairman / Oturum Başkanı
Nuri GÜRKAN - İZMİR DEMİR ÇELİK

Otomasyon Endüstri 4.0

Hall/Salon

ISSOS

14:20 - 14:40

Industry 4.0 - Proactive Quality Assurance – Automated Coil Release

Endüstri 4.0 – Proaktif Kalite Yönetimi ile Otomatik Bobin Değerlendirme

Helga Evers, Sevda Sarova

QUINLOGIC  - Germany

14:40 - 15:00

Digital Transformation for the Reinforcing Steel Supply Chain

Yapı Çeliği Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm

Lee Brankley1, Ladin Camci1, Ayhan Tugrul1, Andac Birisci1, Andrew Woolnough2

1CARES, 2CARES Digital Partner / Constructive Group United Kingdom

15:00 - 15:20

Rolling into the Future by Digitalization, Primetals Technologies Long Rolling Control System

Dijitalizasyon ile Geleceğe Doğru Haddeleme

R. Kirkwood-Azmat1, A. Papiez2

1PRIMETALS TECHNOLOGIES, 2PRIMETALS TECHNOLOGIES USA, Poland

15:20 - 15:40

Metal Endüstrisinde RPA (Robotic Process Automation) ile Maliyet Azaltma

Cost Reduction with RPA (Robotic Process Automation) in Metal Industry

K. Mert Demirci, Burak Yılmaz

CORPORATE SENSE  -   Türkiye

15:40 - 16:10

Coffee Break / with ALYORK

Çay /Kahve Arası ALYORK Sponsorluğunda

alyork yelong.png

High Quality Steel

Vasıflı Çelİk

Session Chairman / Oturum Başkanı
Cevdet ÖZDURMUŞ - DİLER DEMİR ÇELİK

Hadde Teknolojileri.png

Hall/Salon

ISSOS

16:10 - 16:30

Türkiye’de İlk Demiryolu Tekeri ve Ray Üretimi

First Railway Wheel and Rail Production in Turkey

Hüseyin Erten, Serkan Atamer, Sait Hadutoğlu, Mücahit Sevim

KARABÜK DEMİR ÇELİK - Türkiye

16:30 - 16:50

Effect of Tempering Temperature and Time on the Mechanical Behaviour of 55Cr3 Steel Grade

Temperleme Sıcaklığı ve Süresinin 55Cr3 Çelik Kalitesinin Mekanik Davranışı Üzerine Etkisi

Gürkan Gümüş, Caner Tuna, Hasan Gürcan Tatlıcan, Hakan Erçay, Tuncay Dikici

ÖZKAN DEMİR ÇELİK - Türkiye

16:50 - 17:10

Oksitleyici Atmosferde Döküm Yolu ile Üretilen AISI
304 Kalite Östenitik Paslanmaz Çeliğin Sıcak ve Soğuk Haddeleme Sonrasında Mekanik, Mikroyapı ve Korozyon Dayanımı Özelliklerinin İncelenmesi

Examining of Mechanical, Microstructural and Corrosion Resistant of Cold and Hot Rolled AISI 304 Grade Austenitic Stainless Steel Produced within Oxidising Atmosphere Casting Conditions

Çetin Bağlan, Oğuz Işık, Sinan Aras, İbrahim Tozlu

MATİL Türkiye

17:10 - 17:30

Ferritic Grain Size Modeling with Rolling Process Parameters and Chemical Analysis Data

Haddeleme Parametreleri ve Kimyasal Analiz Dataları ile Ferritik Tane Boyutu Modellemesi

Cemre Keçeci

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK  - Türkiye

19:00

Stand Closing // Stand Kapanış

19:00

castrol.png

Gala Dinner / with CASTROL

Gala Yemeği CASTROL Sponsorluğunda

24 September / Eylül 2021

Long Products

Uzun Ürünler

Session Chairman / Oturum Başkanı
Tuna BEYDOĞAN -  HABAŞ DEMİR ÇELİK

Hadde Teknolojileri.png

Hall/Salon

ISSOS

09:30 - 09:50

Hadde Fırınlarında Rejeneratif Brülör Uygulamaları

Regenerative Burner Combustion System in Reheating Furnaces

Aziz Kılıç, Metin Yılmaz

BCS ENERJİ MÜHENDİSLİK Türkiye

09:50 - 10:10

Latest Achievements on Rolling Mill Technology for the Production of Bars, Wire Rod and Profiles

Çubuk, Kangal ve Profil Haddehane Teknolojilerindeki Son Kazanımlar

Andrea Diasparro

DANIELI & C. OFF. MECC. S.P.A. Italy

10:10 - 10:30

High Quality Wire Rod and Bar Production at YongXing Special Stainless Steel

YongXing de Yüksek Nitelikli Kangal ve Çubuk Üretimi

J. Hsueh1, S.M. Shore2, R. Masini3

1YONGXING SPECIAL STAINLESS STEEL, 2PRIMETALS TECHNOLOGIES USA, 3PRIMETALS TECHNOLOGIES ITALY China, USA, Italy

10:30 - 10:50

SAE 1080 Kangal Kalitesinde Soğutma Hızı, Kimyasal Analiz ve Çapın Mekanik Özellikler ve Mikroyapı Üzerine Etkisi

The Effect of Cooling Rate, Chemical Analysis and Diameter on the Mechanical Properties and Microstructure in SAE 1080 Wire Rod Grade

Serdar Günbay, Cemre Keçeci, Erdi Gönülalan, Ahmet Sağlam

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
Türkiye

10:50 - 11:20

Coffee Break / with ALYORK

Çay /Kahve Arası ALYORK Sponsorluğunda

alyork yelong.png

Thermomechanical Rolling

Termomekanİk Haddeleme

Session Chairman / Oturum Başkanı
Sait HADUTOĞLU -  KARABÜK DEMİR ÇELİK

Hall/Salon

ISSOS

11:20 - 11:40

Tuning of Thermomechanical Rolling Model and Its Effects on Mechanical and Microstructure of Nb-Ti Alloy Steels

Nb – Ti Alaşımlı Çeliklerde Termomekanik Haddeleme Ve Mikroyapı İle Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkileri

Hasan Yıldırım, Cemre Keçeci

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK Türkiye

11:40 - 12:00

Effect of Thermomechanical Rolling Process on the Mechanical Properties of Medium Carbon Microalloyed Steel

Termo-Mekanik Haddeleme Prosesinin Orta Karbonlu Mikroalaşımlı Çeliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisi

Burcu Yılmaz1, Emre Temel1, Doğan Camli1, Mert Ülker1, Kenan Acar1, Arcan F. Dericioglu1,2

1ASİL ÇELİK, 2MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye

12:00 - 12:20

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çeliklerin Üretiminde Termomekanik Proseslerin Optimizasyonu

Optimization of Thermomechanical Processes for AISI 304 Stainless Steel Sheet Production

Hamdi Ekici, Onur Ay, Tuncay Yıldız, Erdem Güler, Bedirhan Güraydın, Eda Dağdelen

TRİNOX METAL
Türkiye

Hadde Teknolojileri.png

Poster Control

Poster Kontrol

12:30 - 13:30

12:30 - 13:20

Poster Control // Poster Kontrol

Lunch Break // Öğle Yemeği

Flat Products

Yassı Ürünler

Session Chairman / Oturum Başkanı
Sinan BOZKURT -  EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK

Hadde Teknolojileri.png

Hall/Salon

ISSOS

13:20 - 13:40

Danieli Universal Endless (DUE®): The First-Ever Universal Solution for Flat Products is Now on Stream

Danieli Universal Endless (DUE®): Yassı Mamül Üretimi için İlk Üniversal Çözüm Artık Devreye Girdi

Alessandro Pigani1, Mathias Knigge2

1DANIELI & C. OFF. MECC. S.P.A., 2DANIELI GERMANY Italy, Germany

13:40 - 14:00

Precise Profile Control and Concise
Maintenance - Latest Evolution of Pair Cross Mill

Kusursuz Kesit Kontrolü ve Bakım – Sıcak Haddehanelerde Son Gelişmeler

Longze He, Akira Sako, Toru Takeguchi, Jiro Hasai

PRIMETALS TECHNOLOGIES JAPAN Japan

14:00 - 14:20

Optimisation of Roll Cooling and Descaling Processes at Erdemir 2. HSM

Ereğli Demir Çelik 2. Sıcak Haddehanesinde Merdane Soğutma ve Tufal Alma Optimizasyonu

Kenan Acar1, Robert Wolff2, Abdullah Savaşçıoğlu3

1EREGLİ DEMİR CELİK, 2LECHLER GmbH, 3METALFORM Türkiye, Germany

14:20 - 14:40

Affecting Factors on Gloss Value for Galvanized Cold Rolled Sheets

Soğuk Haddelenmiş Galvanizli Sac Parlaklığına Etki Eden Faktörler

Özgür Karakaş1, Erdoğan Kanca2, İbrahim Göçer1, Alper Akün1, Erkan Püge1, Güzin Müge Lüle1, Ali Doğan1, Ahmet Özdemir1

1MMK METALURJİ, 2ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye

14:40 - 15:10

Coffee Break / with ALYORK

Çay /Kahve Arası ALYORK Sponsorluğunda

alyork yelong.png

Lubricants

Yağlama

Session Chairman / Oturum Başkanı
Murat DURUKAN -  EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK

Yağ ve Yağlama Teknolojileri

Hall/Salon

ISSOS

15:10 - 15:30

A Ferrous Study Investigating The Film Thickness and Lubrication Behaviour of Steel Cold Rolling Oils

Soğuk Hadde Yağlarının Film Kalınlığı ve Yağlama Davranışını İnceleyen Araştırma Çalışması 

Emma Pates

TOTAL LUBRIFIANTS United Kingdom

15:30 - 15:50

Energy Effıcıency with Special Lubricants in Steel Industry

Çelik Endüstrisinde Özel Yağlayıcılar ve Enerji Verimliliği

Irajá Ribeiro Junior

KLÜBER LUBRICATION Brazil

15:50 - 16:10

Hot Rolling Roll Bite Lubrication (RBL)

Sıcak Haddelemede “Roll Gap” Yağlama

Mike Cook

QUAKER HOUGHTON Holland

16:10 - 16:40

Coffee Break / with ALYORK

Çay /Kahve Arası ALYORK Sponsorluğunda

alyork yelong.png

Imaging & Measuring Systems

Görüntüleme ve Ölçüm Sİstemlerİ

Session Chairman / Oturum Başkanı
Eşref Bekir TURAN -  BAŞTUĞ METALURJİ

Ölçüm Sistemleri

Hall/Salon

ISSOS

16:40 - 17:00

Online Condition Monitoring System on Hot
Rolling Mills

Sıcak Haddehane Tesisinde Online Durum İzleme Sistemi

Özgün YAKAR1, Murat IŞIK2

1PRÜFTECHNIK PROAKTİF BAKIM, 2İSKENDERUN DEMIR ÇELIK Türkiye

17:00 - 17:20

Online Yüzey Kontrol Sistemi

Online Surface Control System

Serkan Atamer, Sait Hadutoğlu, Mücahit Sevim, Hüseyin Ş. Soykan

KARABÜK DEMİR ÇELİK
Türkiye

17:20 - 17:40

Production Optimisation due to Real Time Information of Profile and Surface Defects on Rolling Products

Haddeleme Ürünlerinde Profil ve Yüzey Hatalarının Gerçek Zamanlı Bilgiye Dayalı Üretim Optimizasyonu

Johann Peters

LAP LASER Germany

18:30

Symposium Closing and Cocktail Prolonge

Sempozyum Kapanışı ve Kokteyl Prolonge

Posters

Poster Sunumlar

ISRS - P01

Integration of Laboratory Information Management Systems with SAP in an Iron-Steel Company

Demir Çelik Sektöründe Laboratuvar Veri Yönetim Sisteminin SAP ile Entegrasyonu

İbrahim Göçer, Erdinç Soylu, Özgür Karakaş, Pınar Özkan, Mesut Yılmaz

MMK METALURJİ - Türkiye

ISRS - P02

Effect of Web Based Employee Suggestion System Soſtware Application on System Performance:
MMK Metalurji Case

WEB tabanlı, Çalışan Öneri Sistemi Uygulamasının, Sistem Performansına Etkisi; MMK Metalurji Örneği

Özgür Karakaş, Alper Akün

MMK METALURJİ  - Türkiye

ISRS - P03

Investigation of the Effects of Dry Film Thickness and Peak Metal Temperature on Surface Effect on Polyester Wrinkle Coil Coatings

Kuru Film Kalınlığının ve Pik Metal Sıcaklığının Polyester Kırışık Efektli Bobin Kaplamalarının Yüzeyi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Tuğçe Tunçbilek, Deniz Yıldırım, Adnan Kalkan,
Hatice Arslan, Fahri Akça , Özgür Karakaş, Alper Akün

MMK METALURJİ - Türkiye

ISRS - P04

ISRS - P05

Recent Hot Strip Mill Technology Highlights

PRIMETALS TECHNOLOGIES

Monitoring Technology for Downstream Processes on the Example of Hot Strip Camber, Strip Edge Inspection and Mechanical Properties Measurement

Helmut Hlobil, Serkan Özdemir

PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA Austria

ISRS - P06

High Carbon High Speed Steel Rolls

Yüksek Karbonlu Yüksek Hız Çeliği Merdaneler

Shifeng Liu

QINGDAO YELONG  - China

ISRS - P07

İstatistiksel Veri Analiz Teknikleri Kullanarak Sıcak Haddehane Proses Parametrelerinin Optimizasyonu Uygulaması

The Application of Hot Rolling Mill Plant Process Parameters Optimization Using Statistical Data Analysis Techiquies

Abdurrahman Mesud Çakır, Serdar Günbay, Muhammet Bilen, Burcu Soysal Atan, İlyas Açıkgöz

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P08

Bor Alaşımlı Orta Karbonlu Çeliklerde Göçüklük

Coil Slumping in Boron Alloy Medium Carbon Steels

Koray Aray, Serdar Günbay

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK  - Türkiye

ISRS - P09

Bobinlerde Baş Bölgelerde Sarılma Sıcaklığı Tutmayan Metrajın Kısaltılması

Improvement of Coiling Temperature Deviation at The Coil Head

Turgut Arslan, Ahmet Mithat Avşar, Koray Aray, Rahmi Ülker, Erkan Dindaroğlu, Uğur Oktay, Abdurrahman Mesud Çakır, İlyas Açıkgöz, Burcu Soysal Atan

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P10

İsdemir Sıcak Haddehanede Seyyar Tezgâhlarla Yerinde İşleme Faaliyetleri

On-Site Machining Activities in Isdemir Hot Strip Mill

Mustafa Ceyhun, Hakkı Emre Altundaş, Afşin Yavuz Çağlar, Hüseyin Olğun

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P11

Backup Roll Chamfer Desıgn for Isdemır HSM

M. Umut Kaya, Tolga Okuyucu, İskender Gök

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P12

İRoll Grinding Optimization

Merdane Taşlama Optimizasyonu

İskender Gök, M. Umut Kaya, Tolga Okuyucu

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P13

Selection and Maintenance of Cold Roll

Soğuk Hadde Merdaneleri Seçim ve Bakımı

Shifeng Liu

QINGDAO YELONG  - China

ISRS - P14

Morphology and Surface Chemistry based Defects in Steel Cold Rolling

Soğuk Çelik Haddelemede Morfoloji ve Yüzey Kimyası Temelli Kusurlar

Rob Smits, Bas Smeulders

QUAKER CHEMICAL  - Holland

ISRS - P15

CERAN® - A Market Leading Grease Technology Reviewed

CERAN® - Pazar Lideri Gres Teknolojisi İncelemesi

Franck Bardin1, Raphael Brueggemann1, Peter Leus2, Olaf Kurtz2

1TOTAL MARKETING & SERVICES, 2TOTAL MARKETING & SERVICES, TOTAL LUBRIFIANTS,
France

ISRS - P16

Improvement of Work Safety and Reduction of Environmental Issues with Fire Resistant Lubricants in Steel Plants

Demir & Çelik Tesislerinde Ateşe Dayanıklı Hidrolik Sıvılar ile İş Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Çevresel Sorunların Azaltılması

Tim Mattern, Ronald Knecht

QUAKER HOUGHTON  - Holland

ISRS - P17

Demir ve Çelik Sanayi için Kalsiyum Sülfonat Kompleks Greslerin Performans Ölçütleri

Calcium Sulfonate Complex Greases in Iron and Steel Industry

Tayfun Yılmaz1, Efsun Acar1, Oğuzhan Uğur2

1Vario Mühendislik, 2Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim  - Türkiye

ISRS - P18

Selection of Rotary Lip Seal in Roll Chocks and Developments in Sealing Technology

Hadde Tezgahları için Yağ Keçesi Seçimi ve Yeni Sızdırmazlık Teknolojileri

Onur Özgen

JAMES WALKER Türkiye

ISRS - P19

ISRS - P20

ISRS - P21

Dişli Kutularında Sentetik Yağ Kullanımının Etkileri

Effects of Synthetic Oil Use in Gearboxes

Oğuzhan Baki, Veysel İnce, Ozan Yapıcı

YAZICI DEMİR ÇELİK Türkiye

Hidrolik Sistemlerde Filtreleme

Filtering in Hydraulic Systems

Semih Tekin

HİDROHAN HİDROLİK Türkiye

Superior Cold Rolling Solutions of Primetals Technologies for the Production of NGO Electrical Steels

NGO Elektrik Çeliği Üretimi için Primetals Technologies’ in Soğuk Haddeleme Teknolojileri

Toru Nakayama1, Konrad Krimpelstaetter2

1PRIMETALS TECHNOLOGIES JAPAN,
2PRIMETALS TEHNOLOGIES AUSTRIA
Japan, Austria

ISRS - P22

ISRS - P23

ISRS - P24

Hyper UC-MILL – Superior Cold Rolling Solutions of PT
for the Production of NGO Electrical Steels

PRIMETALS

Increasing the Hydrostatic Capacity of MORGOIL®
Bearings in a Tandem Cold Mill

Thomas Wojtkowski, Peter Osgood, Ian Ward

PRIMETALS TECHNOLOGIES USA USA

S275 JR Kalite Kütüğün Bileşim Aralığının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Effect of Changing Composition Variation of S275JR Quality Billet on Mechanical Properties

Halil İbrahim Gülönü, Didem Kılıç

KARDEMİR HADDECİLİK  - Türkiye

ISRS - P25

Sıcak Haddeleme Sonrası Yapı Profillerinde Soğutma Parametrelerinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Examine of Effects to Microstructure and Mechanical Properties of Cooling Parameter in Building Profiles Aſter Hot Rolling

Aytaç Bulut, Atakan İpekkan

KARDEMİR HADDECİLİK  - Türkiye

ISRS - P26

Sıcak Haddelemede Haddehanelerde Kullanılan Yolluk Sistemindeki Değişikliğin Malzeme ve Ekipman Üzerindeki Etkileri

Effects of Changes in the Guide System on Materials and Equipment Used to Hot Rolling Mill

Didem Kılıç, Orhan Akyol, Gencay Tosun

KARDEMİR HADDECİLİK - Türkiye

ISRS - P27

Gel Bonded Cement Free Shotcrete

Jel Bağlı Çimentosuz Shotcrete Refrakter

Johnathan Nguyen1, Richard Volk1, James Caprio2

1UNI-REF, INC, 2UNITED REFRACTORİES COMPANY USA

ISRS - P28

The Use of Colloidal Silica Bonded Refractories in Reheat Furnaces

Tav Fırınlarında Kolloidal Silika Bağlı Refrakterlerin Kullanımı

Donald Park

MAGNECO/METREL UK United Kingdom

ISRS - P29

Slab Movement Optimisation by Automated Suggestion Modelling

Otomatik Öneri Modeli İle Slab Hareket Optimizasyonu

Ertan Culhacı, Mahmut Kayhan, Timur Kaynak, Uğur Oktay, Halim Sade, Abdurrahman Mesud Çakır, Fatih Çelik

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK - Türkiye

ISRS - P30

INC718 Alaşımının Sıcak Dövme Prosesinin İncelenmesi

Investigation of Hot Forging Process of INC718

Merve Nur Çiſtçi1,2, Batuhan Ceren1, Gökhan Coskun1, Tansel Kasar1

1PARSAN MAKİNE PARÇALARI,
2GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  - Türkiye

ISRS - P31

Ti-6Al-4V Alaşımının Sıcak Dövme Prosesinin İncelenmesi

Investigation of Hot Forging Process of Ti-6Al-4V

"Merve Nur Çiſtçi1,2, Batuhan Ceren1, Gökhan Coskun1, Tansel Kasar1

1PARSAN MAKİNE PARÇALARI, 2GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye

ISRS - P32

ISRA VISION - Parsytec Inspection Systems

ISRA VISION - Parsytec Yüzey Muayene Sistemleri

Serkan Çakır, Jens Magenheimer

ISRA VISION  - Germany

ISRS - P33

Imaging-Based Surface Inspection on Continuously Cast and Hot Rolled Products

Sürekli Döküm ve Sıcak Haddelenmiş Ürünlerde Görüntüleme Tabanlı Yüzey Denetimi

Tzyy-Shuh Chang, Enrique Frixione, Howard Huang

OG TECHNOLOGİES, INC.  - USA

ISRS - P34

ISRS - P35

ISRS - P36

Through Process Optimization (TPO)

PRIMETALS

Asset Life Expert (ALEX)

PRIMETALS

Haddehane Uçar Makas Uygulamalarında Kullanılan 1.2344, 1.2367 ve 1.2367VAR Takım Çeliklerinin Darbe Dayanımlarının İncelenmesi

Investigation of Impact Resistances of DIN 1.2344, DIN 1.2367 and DIN 1.2367VAR Tool Steels Used in Rolling Mill Flying Shear Applications

Onur Özer1, Tuba Özeren1, Murat Arslan1,
Aleattin Kulaklı1, Yunus Türen2, Hayrettin Ahlatçı2

1SAĞLAM METAL, 2KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye

ISRS - P37

Hadde Yatak Malzemesi Olarak Kullanılan Alüminyum Bronzunun Farklı Yağlayıcı Ortamlarında Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Wear Properties of an Aluminium Bronze Used as a Rolling Bearing Material in Different Lubricant Environments

Aleattin Kulaklı, Tuba Özeren, Talip Çitrak, Serdar Tozkoparan, Zeynep Özeşer

SAĞLAM METAL
Türkiye

ISRS - P38

Türkiye Demir - Çelik İşletmelerinin Enerji Tasarrufu Potansiyeli

Potential of Energy Savings in Turkish Iron & Steel Plants

Uğur Cengiz, Oğuzhan Sakarya

BİLECİK DEMİR ÇELİK Türkiye

ISRS - P39

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çeliğin, Soğuk Deformasyon Oranı, Faz Miktarı ve Isıl İşlem Proseslerine Bağlı Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Mechanical Properties of AISI 304 Quality Stainless Steel, Connected to Cold Deformation Rate, Phase Quantity and Heat Treatment Processes

Onur Ay1, Hamdi Ekici1, Bedirhan Güraydın1, Erdem Güler1, Serhan Daniş2, Keziban Orman2

1TRINOX METAL, 2GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Türkiye

ISRS - P40

Demir ve Çelik Endüstrisinde Nitelikli Bakım Ekibi Çalışmaları

Qualified Maintenance Team Work in Iron & Steel Industry

Mustafa Ceyhun, Hicret Batuhan Aldemir

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK  - Türkiye

ISRS - P41

Makro İnklüzyon Kusurunun SEM Analizi ile Kök Neden Tespiti

Macro Inclusion Root Cause Analysis Studies with SEM Analysis

İlker Ayçiçek, Murat Sarıoğlu

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK  - Türkiye

ISRS - P42

Dört Sıralı Rulmanlarda Malzeme, Isıl İşlem ve Lojistik

Four Rows Bearings, Material, Heat Treatment and
Logistics

Erçin Değirmen

UFUK RULMAN KIS & ESG RULMANLARI Türkiye

Posters / Poster Sunumlar

bottom of page