top of page
Metal%20Tubes_edited.jpg

gala yemeğİ 

sponsorluğu

Ücret      10.000 € + KDV

SPONSORLUK hakları

  1. Firmaya, sempozyum için 10 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.

  2. Firma logosu ve adı gala yemeği süresince sahnede olacaktır.

  3. Firmanın tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda sempozyum süresince yayınlanacaktır.

  4. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;

         a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,

         b. Sempozyum Program Kitabında,
         c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
         d. Gala Yemeği Pankartlarında yer alacaktır.

bottom of page